TIÊU HỦY LỢN VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC TIỀN HỖ TRỢ, VÌ SAO?

 Hiện nay, nhiều hộ dân chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quy định.

Theo phản ánh của các hộ dân, năm 2021, nhiều hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có lợn bị mắc dịch tả lợn Châu Phi nên phải tiêu hủy theo quy định. Việc tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn cũng như giám sát của các ngành chức năng.

Người dân cũng đã hoàn thành việc kê khai, để được nhận hỗ trợ thiệt hại theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên đến nay đã hơn một năm trôi qua, những hộ dân này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình, năm 2021 dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại trên 108 xã, phường, thị trấn thuộc 8 trên 8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình với gần 2.600 hộ có lợn phải tiêu hủy. Tổng số lợn phải tiêu hủy là trên 15.000 con tương đương với trọng lượng trên 1.085.852kg. 

Theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 20.5.2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 8.5.2019 về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, mức hỗ trợ đối với lợn thịt, lợn con các loại là 26.000đồng/kg thịt lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, mức hỗ trợ 39.000đồng/kg thịt lợn hơi (bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ loại lợn thịt và lợn con).

Bài viết liên quan

Những cơ hội và thách thức của ngành chăn nuôi trong năm 2023
Những cơ hội và thách thức của ngành chăn nuôi trong năm 2023
Nuôi trâu cột, một vốn bốn lời
Nuôi trâu cột, một vốn bốn lời
TĂNG CƯỜNG QUẦN THỂ VI KHUẨN TRONG GIA CẦM
TĂNG CƯỜNG QUẦN THỂ VI KHUẨN TRONG GIA CẦM
Giá trứng gia cầm giảm
Giá trứng gia cầm giảm

Comments

There is no comment

TIÊU HỦY LỢN VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC TIỀN HỖ TRỢ, VÌ SAO? "TIÊU HỦY LỢN VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC TIỀN HỖ TRỢ, VÌ SAO?" get  TIÊU HỦY LỢN VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC TIỀN HỖ TRỢ, VÌ SAO?IHAPPY

Hiện nay, nhiều hộ dân chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quy định.

false
4.7/5 with 21 reviewed.
WRITE COMMENT