CHIA SẺ CHĂN NUÔI LỢN HIỆU QUẢ, KINH TẾ - 2023

Trong giai đoạn giá cám tăng chưa có dấu hiệu dừng lại thì những sáng kiến, kinh nghiệm trong chăn nuôi là đáng để học tập.

Hãy xem video dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết

Nguồn: Vietkobio

Bài viết liên quan

Một số bệnh thường ghép với tai xanh trên lợn
Một số bệnh thường ghép với tai xanh trên lợn
GS. Ko JungMoon – G.S kiêm nhiệm Đại Học Y khoa trình bày sản phẩm “DM FARM –  phụ gia thức ăn chăn nuôi
GS. Ko JungMoon – G.S kiêm nhiệm Đại Học Y khoa trình bày sản phẩm “DM FARM – phụ gia thức ăn chăn nuôi
TS. Phạm Thị Trang báo cáo “Kết quả thử nghiệm chế phẩm DMFARM trên lợn tại trang trại Công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh”
TS. Phạm Thị Trang báo cáo “Kết quả thử nghiệm chế phẩm DMFARM trên lợn tại trang trại Công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh”
QUẢNG NGÃI: DỊCH BỆNH Ở GIA SÚC, GIA CẦM DIỄN BIẾN PHỨC TẠP
QUẢNG NGÃI: DỊCH BỆNH Ở GIA SÚC, GIA CẦM DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Comments

There is no comment

CHIA SẺ CHĂN NUÔI LỢN HIỆU QUẢ, KINH TẾ - 2023 "CHIA SẺ CHĂN NUÔI LỢN HIỆU QUẢ, KINH TẾ - 2023" get  CHIA SẺ CHĂN NUÔI LỢN HIỆU QUẢ, KINH TẾ - 2023IHAPPY

Trong giai đoạn giá cám tăng chưa có dấu hiệu dừng lại thì những sáng kiến, kinh nghiệm trong chăn nuôi là đáng để học tập

false
4.5/5 with 21 reviewed.
WRITE COMMENT