Yêu cầu mới về Tiêu chuẩn Trại giống

Các yêu cầu mới về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn an toàn cho người lao động và quy trình giám sát chất lượng nước đã được đưa vào bản dự thảo cuối cùng của Tiêu chuẩn Trại giống Thực hành Nuôi trồng thủy sản Tốt nhất (BAP) ấn bản 2.0.

Bản dự thảo cuối cùng về Tiêu chuẩn Trại giống được Liên minh Thủy sản Toàn cầu (Global Seafood Alliance – GSA) công bố vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, nó bao gồm bổ sung một số yêu cầu mới liên quan đến an toàn thực phẩm, an toàn cho người lao động, chất lượng nước, giám sát nước thải và truy xuất nguồn gốc.

Ấn bản 2.0 thay thế cho ấn bản 1.0, ban đầu được thông qua vào tháng 9 năm 2014. Ấn phẩm 2.0 sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 4 năm 2023 và tất cả các trại giống đang theo đuổi chứng nhận hoặc chứng nhận lại sẽ không bắt buộc phải được đánh giá đối với Ấn phẩm 2.0 cho đến lúc đó, cho phép thời gian để chuẩn bị cho các yêu cầu mới được thêm vào tiêu chuẩn.

Ấn phẩm 2.0 đã được lấy ý kiến rộng rãi trong 60 ngày, hết hạn vào ngày 8 tháng 11 năm 2021. Tổng cộng 27 ý kiến đã được nhận. Tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các cơ sở sản xuất giống và ương nuôi thủy sản đối với cá có vây, động vật giáp xác và động vật thân mềm sản xuất trứng và (hoặc) động vật thủy sản giai đoạn giống để chuyển sống sang các cơ sở nuôi trồng thủy sản khác và cho tất cả các loài nằm trong bất kỳ tiêu chuẩn nào của trang trại Thực hành Nuôi trồng Thủy sản tốt (BAP).

Một số yêu cầu mới đã được thêm vào tiêu chuẩn, bao gồm:

– Các trại sản xuất giống bắt buộc phải tiến hành đánh giá rủi ro về các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn thực phẩm đối với con người liên quan đến hoạt động của họ.

– Các yêu cầu về an toàn lao động và quan hệ nhân viên đã được cập nhật, bao gồm các yêu cầu về tiền lương và phúc lợi, thời gian làm việc bao gồm làm thêm giờ, lao động tự nguyện, lao động trẻ em và lao động trẻ tuổi, sử dụng lao động từ các cơ quan tuyển dụng, phân biệt đối xử, quy trình kỷ luật, tiếng nói của người lao động và sức khỏe, sự an toàn của người lao động.

– Các thông số và giới hạn giám sát nước thải cho các hệ thống trên cạn đã được cập nhật và bao gồm các thông số và giới hạn duy nhất cho các hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS).

– Các yêu cầu giám sát chất lượng nước đối với lồng hoặc chuồng lưới ở nước ngọt hoặc nước lợ đã được sửa đổi, phù hợp với cách tiếp cận được áp dụng trong Tiêu chuẩn trang trại BAP ấn phẩm 3.0.

– Các giới hạn BAP từ cá vào (FIFO) đối với các trại sản xuất giống sử dụng hơn 50 tấn thức ăn khô mỗi năm đã được sửa đổi và một yêu cầu để tính toán tỷ lệ phụ thuộc vào thức ăn cho cá (FFDR) đã được thêm vào.

trai-giong-2-e1649467395333

Tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các cơ sở sản xuất giống và ương nuôi thủy sản đối với cá có vây, động vật giáp xác và động vật thân mềm.

– Các yêu cầu đối với thức ăn tươi sống được sản xuất trong các cơ sở sản xuất giống đã được bổ sung.

– Các trại ấp bắt buộc phải kiểm soát nguồn tôm bố mẹ và trứng thông qua một quá trình đánh giá nội bộ hiệu quả.

– Yêu cầu để hạn chế về sự thất thoát đã được cập nhật.

– Các yêu cầu về khả năng xác định nguồn gốc, đặc biệt là những yêu cầu liên quan đến việc chứng minh trạng thái cấp bậc của BAP, đã được cập nhật và các bài tập theo dõi chuyển tiếp và theo dõi trở lại là bắt buộc.

Các quy trình có thể xảy ra trong phạm vi hoạt động chung của trại sản xuất giống bao gồm:

– Thu mua, sản xuất, lựa chọn và quản lý tôm bố mẹ.

– Sinh sản của nhuyễn thể và thiết lập ấu trùng.

– Thu thập, thụ tinh, ấp và ấp trứng.

– Nuôi ấu trùng.

– Thức ăn và cách cho ăn.

– Giai đoạn ương hoặc giai đoạn sản xuất con giống trước khi trưởng thành cuối cùng có thể bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn.

– Xử lý động vật để gây vô sinh, kiểm soát giới tính hoặc đạt được khả năng miễn dịch bảo vệ chống lại mầm bệnh, hoặc để điều trị hoặc bảo vệ chống lại bệnh tật.

Trừ trường hợp đối với một số loài nhuyễn thể, việc thu thập và nuôi trứng, ấu trùng hoặc cá con từ tự nhiên để sử dụng làm vật liệu thả giống trong các trại giống hoặc trang trại không được bao gồm và cũng không được phép theo các tiêu chuẩn này.

Các quá trình trên có thể được thực hiện theo trình tự tại một địa điểm hoặc nhiều địa điểm với các sản phẩm thủy sản sống được chuyển giao giữa chúng. Đối với các cơ sở có nhiều địa điểm, mỗi địa điểm sẽ được coi là một cơ sở riêng biệt để chứng nhận BAP.

Một số yêu cầu có thể chỉ áp dụng cho các hệ thống sản xuất cụ thể (ví dụ: cơ sở ao đất, cơ sở sản xuất nước thải hoặc cơ sở sử dụng chuồng lưới). Mỗi phần của tiêu chuẩn và hướng dẫn xác định những tiêu chuẩn cụ thể nào áp dụng cho các hệ thống sản xuất khác nhau.

Hồng Huyền @hong-huyen

Tepbac.com

Bài viết liên quan

Lợi thế và cơ hội của tôm Việt
Lợi thế và cơ hội của tôm Việt
Tôm xuất khẩu tìm cách giữ vững lợi thế cạnh tranh
Tôm xuất khẩu tìm cách giữ vững lợi thế cạnh tranh
Người nuôi tôm ngóng nước mặn đủ độ để thả vụ mới
Người nuôi tôm ngóng nước mặn đủ độ để thả vụ mới
Tạo ‘giấy thông hành’ cho thủy sản vươn xa
Tạo ‘giấy thông hành’ cho thủy sản vươn xa

Comments

There is no comment

Yêu cầu mới về Tiêu chuẩn Trại giống "Yêu cầu mới về Tiêu chuẩn Trại giống" get  Yêu cầu mới về Tiêu chuẩn Trại giốngIHAPPYCác yêu cầu mới về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn an toàn cho người lao động và quy ...false
4.5/5 with 67 reviewed.
WRITE COMMENT