Tuyển lập trình viên Java web

Do nhu cầu mở rộng Công ty, Vietko Bio tuyển dụng thêm nhân viên lập trình Java web.

Mô tả công việc:

    - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

    - Lập trình serve sử dụng Restful API

    - Bảo trì hệ thống mạng casino

    - Phát triển game casino

Yêu cầu:

    - html, css, javascript, jQuery

    - IBATIS

    - NodeJs

    - Spring(core, boot, security,…)     

    - Oracle(Dung lượng lớn, có khả năng lập trình realtime service)

    - Thiết kế và phát triền Restful API

    - Lập trình Tool Eclipse      

    - Kinh nghiệm: 5 năm trở lên

Ưu tiên:

    - Người có kinh nghiệm về SVN, GIT

    - Người có kinh nghiệm về LINUX

    - Người có kinh nghiệm về MySQL

    - Người có kinh nghiệm về  phát triển và thiết kế React/Vue.js

    - Người có khả năng thiết kế ERD

    - Người có kinh nghiệm về Maven, Gradle

Số lượng: 02 người.

CV xin gửi về: info@vietkobio.com hoặc liên hệ sđt: 02226520246

  

Bài viết liên quan

Tuyển dụng phiên dịch Tiến Hàn
Tuyển dụng phiên dịch Tiến Hàn
[BẮC NINH] CÔNG TY CỔ PHẦN VIETKO BIO TUYỂN DỤNG  PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[BẮC NINH] CÔNG TY CỔ PHẦN VIETKO BIO TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
Củng cố năng lực cạnh tranh cho tôm Việt
Củng cố năng lực cạnh tranh cho tôm Việt
Đa giá trị từ canh tác tôm – lúa
Đa giá trị từ canh tác tôm – lúa

Comments

There is no comment

Tuyển lập trình viên Java web "Tuyển lập trình viên Java web" get  Tuyển lập trình viên Java webIHAPPYDo nhu cầu mở rộng Công ty, Vietko Bio tuyển dụng thêm nhân viên lập trình Java web.Mô tả ...false
4.5/5 with 54 reviewed.
WRITE COMMENT