Tôm mới thả có nên bật quạt (guồng) không?

Tôm mới thả có nên bật quạt (guồng) không? (Bạn đọc ở huyện Kiên Lương – Kiên Giang)

quat

Bác sỹ Tôm:

Khi tôm mới thả (tôm post) còn nhỏ nên không cần thiết phải bật quạt hoặc chỉ bật 1 quạt trong một khoảng thời gian nhất định rồi lại ngưng. Theo người nuôi tôm, khi tôm còn nhỏ nếu bật quạt có thể tác động xấu đến tôm mới thả. Quạt có thể tạo thành dòng chảy lớn ảnh hưởng đến việc bơi lội của tôm, thậm chí là cuốn tôm theo dòng chảy làm chết hoặc hao tôm.

Khi tôm còn nhỏ (thường là 20 ngày đầu) thì người nuôi chỉ nên dùng sục khí và bật quạt từ 1-2h vào các thời điểm đêm và sáng sớm hoặc trước khi cho ăn.

Bài viết liên quan

Lợi thế và cơ hội của tôm Việt
Lợi thế và cơ hội của tôm Việt
Tôm xuất khẩu tìm cách giữ vững lợi thế cạnh tranh
Tôm xuất khẩu tìm cách giữ vững lợi thế cạnh tranh
Người nuôi tôm ngóng nước mặn đủ độ để thả vụ mới
Người nuôi tôm ngóng nước mặn đủ độ để thả vụ mới
Tạo ‘giấy thông hành’ cho thủy sản vươn xa
Tạo ‘giấy thông hành’ cho thủy sản vươn xa

Comments

There is no comment

Tôm mới thả có nên bật quạt (guồng) không? "Tôm mới thả có nên bật quạt (guồng) không?" get  Tôm mới thả có nên bật quạt (guồng) không?IHAPPYTôm mới thả có nên bật quạt (guồng) không? (Bạn đọc ở huyện Kiên Lương – Kiên Giang)Bác sỹ Tôm:Khi .false
4.6/5 with 79 reviewed.
WRITE COMMENT