Dự kiến mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý vật tư nuôi trồng thủy sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

241334435_387874292717169_6537225169198290492_n

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản từ 1,5 triệu đồng đến 5,7 triệu đồng/lần - Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mức thu dự kiến như sau: Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu là 50.000 đồng/lần.

 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu là 470.000 đồng/lần.

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản từ 1,5 triệu đồng đến 5,7 triệu đồng/lần.

Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản là 5,7 triệu đồng/lần.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí. Cụ thể, bãi bỏ lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam; bãi bỏ phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản.

Tổ chức thu lệ phí là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức thu phí gồm: Tổng cục Thủy sản; Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; cơ quan quản lý Nhà nước về thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức thu phí, lệ phí nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp quy định dưới đây. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan Nhà nước thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí đối với các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định. Nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

Bài viết liên quan

Bạc Liêu: Phát triển thủy sản 2021: Năm con tôm… vượt khó
Bạc Liêu: Phát triển thủy sản 2021: Năm con tôm… vượt khó
Kỹ thuật mới tăng hiệu quả nuôi tôm càng xanh
Kỹ thuật mới tăng hiệu quả nuôi tôm càng xanh
Khắc phục tình trạng nước ao nuôi cá có màu vàng
Khắc phục tình trạng nước ao nuôi cá có màu vàng
Chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn
Chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn

Comments

There is no comment

Dự kiến mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý vật tư nuôi trồng thủy sản "Dự kiến mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý vật tư nuôi trồng thủy sản" get  Dự kiến mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý vật tư nuôi trồng thủy sảnIHAPPYBộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định ...false
4.8/5 with 45 reviewed.
WRITE COMMENT