Đầu vụ nuôi tôm nên diệt khuẩn bằng sản phẩm gì cho hiệu quả?

Xin cho hỏi đầu vụ nuôi tôm nên diệt khuẩn bằng sản phẩm gì cho hiệu quả?

(Bạn đọc ở Thái Thụy, Thái Bình)

diet-khuan

Bác sỹ Tôm:

Sử dụng hóa chất diệt khuẩn trong ao nuôi tôm là một việc rất cần thiết, do đó người nuôi cần phải nắm được công dụng, đặc điểm của từng loại hóa chất diệt khuẩn thông thường để ứng dụng một cách hiệu quả, tránh gây lãng phí và ảnh hưởng đến tôm nuôi.

Hiện có nhiều các loại hóa chất dùng diệt khuẩn, trong đó phổ biến nhất là: Chlorine, Iodine, BKC, H2O2, CuSO4 (đồng sulfat), thuốc tím, TTCA,…

Tuy nhiên, mỗi loại hóa chất đều có đặc điểm, liều lượng, cách sử dụng và hiệu quả riêng đối với mỗi trường hợp cụ thể; hoặc không dùng chung các hóa chất với nhau; khi sử dụng phải chạy guồng (quạt) mạnh; không sử dụng khi pH >8,5;…

Một số loại không được dùng trong quá trình nuôi hoặc mẫn cảm với tôm giống mới thả,… Đó là những lưu ý người nuôi tôm cần biết trước khi sử dụng mỗi loại hóa chất diệt khuẩn.

Bài viết liên quan

Xuất khẩu tôm sú sang Anh tăng gấp 6 lần
Xuất khẩu tôm sú sang Anh tăng gấp 6 lần
Tỉ lệ sống của tôm thẻ nuôi tăng 20% nhờ chế phẩm từ hạt bơ
Tỉ lệ sống của tôm thẻ nuôi tăng 20% nhờ chế phẩm từ hạt bơ
Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030
Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030
Không duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản sẽ bị xử phát lên đến 30 triệu đồng
Không duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản sẽ bị xử phát lên đến 30 triệu đồng

Comments

There is no comment

Đầu vụ nuôi tôm nên diệt khuẩn bằng sản phẩm gì cho hiệu quả? "Đầu vụ nuôi tôm nên diệt khuẩn bằng sản phẩm gì cho hiệu quả?" get  Đầu vụ nuôi tôm nên diệt khuẩn bằng sản phẩm gì cho hiệu quả?IHAPPYXin cho hỏi đầu vụ nuôi tôm nên diệt khuẩn bằng sản phẩm gì cho hiệu quả?(Bạn đọc ở ...false
4.7/5 with 35 reviewed.
WRITE COMMENT