GS. Ko JungMoon – G.S kiêm nhiệm Đại Học Y khoa trình bày sản phẩm “DM FARM – phụ gia thức ăn chăn nuôi

Tại hội thảo “Thực trạng kháng kháng sinh và giải pháp sử dụng chế phẩm thay thế trong chăn nuôi “ được công ty Cổ Phẩn Vietko Bio tổ chức vào ngày 30/6 vừa qua,Ko JungMoon – G.S kiêm nhiệm Đại Học Y khoa, Đại Học quốc gia Chung Nam Tại Hàn Quốc (Kết nối trực tuyến) đã trình bày và giới thiệu về sản phẩm DMFARM , một trong những sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi thay thế kháng sinh được sản xuất tại Hàn Quốc mà công ty Cổ phần Vietko Bio trực tiếp nhập khẩu.

Trong bài phát biểu, giáo sư chia sẻ: Trong thành phẩn cấu tạo nên sản phẩm DMFARM có 2 thành phần chính là Bacillus và Clostridium butyricum, 2 thành phần chính này đã được nhiều tạp chí chuyên ngành về chăn nuôi công nhận có tác dụng tốt tới vật nuôi.

                                     

Sau khi giới thiệu và trình bày tổng quan về sản phẩm DMFarm, GS đưa ra kết quả thử nghiệm trên thực tế tại Nông trại A ở Jinjeon Chungbok,  trọng lượng nhóm heo có sử dụng DMFARM tăng 9% so với nhóm đối chứng. Chứng tỏ rằng sản phẩm DMFARM có hiệu quả rõ rệt trên đàn lợn nghiên cứu và cho kết quả cao hơn sơ với đàn lợn không sử dụng sản phẩm DMFARM.

Kết thúc bài thảo luận giáo sư cảm ơn sự góp ý của toàn thể khách mời, đại biểu và tiếp tục nghiên cứu cho ra sản phẩm hoàn thiện hơn nữa.

 

Bài viết liên quan

BẬT MÍ KINH NGHIỆM CHĂN NUÔI KHÔNG MÙI HÔI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG
BẬT MÍ KINH NGHIỆM CHĂN NUÔI KHÔNG MÙI HÔI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG
TS. Phạm Thị Trang báo cáo “Kết quả thử nghiệm chế phẩm DMFARM trên lợn tại trang trại Công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh”
TS. Phạm Thị Trang báo cáo “Kết quả thử nghiệm chế phẩm DMFARM trên lợn tại trang trại Công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh”
VÌ SAO NGƯỜI TIÊU DÙNG ƯA CHUỘNG THỊT GIA CẦM?
VÌ SAO NGƯỜI TIÊU DÙNG ƯA CHUỘNG THỊT GIA CẦM?
 PGS.TS Nguyễn Quang Tính chia sẻ về: ‘Thực trạng kháng kháng sinh trong chăn nuôi và giải pháp khắc phục’
PGS.TS Nguyễn Quang Tính chia sẻ về: ‘Thực trạng kháng kháng sinh trong chăn nuôi và giải pháp khắc phục’

Comments

There is no comment

GS. Ko JungMoon – G.S kiêm nhiệm Đại Học Y khoa trình bày sản phẩm “DM FARM –  phụ gia thức ăn chăn nuôi "GS. Ko JungMoon – G.S kiêm nhiệm Đại Học Y khoa trình bày sản phẩm “DM FARM – phụ gia thức ăn chăn nuôi " get  GS. Ko JungMoon – G.S kiêm nhiệm Đại Học Y khoa trình bày sản phẩm “DM FARM – phụ gia thức ăn chăn nuôi IHAPPY

Tại hội thảo “Thực trạng kháng kháng sinh và giải pháp sử dụng chế phẩm thay thế trong chăn nuôi “ được công ty Cổ Phẩn Vietko Bio tổ chức vào ngày 30/6 vừa qua, Ko Jung Moon – G.S kiêm nhiệm Đại Học Y khoa, Đại Học quốc gia Chung Nam Tại Hàn Quốc (Kết nối trực tuyến) đã trình bày và giới thiệu về sản phẩm DMFARM , một trong những sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi thay thế kháng sinh được sản xuất tại Hàn Quốc mà công ty Cổ phần Vietko Bio trực tiếp nhập khẩu.false
4.5/5 with 24 reviewed.
WRITE COMMENT