Xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật: Những yêu cầu khắt khe

Yêu cầu của WTO

 

WTO yêu cầu các quốc gia thành viên phải tuân thủ theo quy định của HIệp định SPS về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật. Tổ chức này cũng khuyến khích các quốc gia áp dụng các biện pháp SPS Phù hợp với các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị của OIE, CODEX.

Các quốc gia có quyền xây dựng và ban hành các quy định, tiêu chuẩn của riêng mình phù hợp với OIE, nếu quy định cao hơn, chặt hơn mức quy định của OIE phải cung cấp bằng chứng khoa học dựa trên phân tích nguy cơ.

 

Các quốc gia thành viên khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật… có ảnh hưởng đến thương mại quốc tế phải thông báo cho Ủy ban SPS để lấy ý kiến các quốc gia thành viên.

 

Yêu cầu của OIE

 

Động vật và sản phẩm động vật có nguồn gốc từ quốc gia, vùng an toàn dịch bệnh được OIE hoặc nước nhập khẩu công nhận. Sản phẩm động vật được chế biến, sản xuất tại các cơ sở được Cơ quan Thú y có thẩm quyền kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình sản xuất và phải được xử lý tiêu diệt các mầm bệnh, đảm bảo vệ sinh, tránh tạp nhiễm. Động vật không có dấu hiệu của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trước và trong quá trình vận chuyển. Động vật và sản phẩm động vật xuất khẩu phải được Cơ quan Thú y có thẩm quyền kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu.

 

Yêu cầu của EU đối với nước xuất khẩu

 

EU yêu cầu quốc gia xuất khẩu phải là quốc gia an toàn dịch bệnh, hoặc có các vùng an toàn dịch bệnh được OIE công nhận; phải có hệ thống cơ quan thú y để tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, xác minh sự tuân thủ của các yêu cầu của EU; phải là thành viên của OIE và chịu trách nhiệm về toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm, bảo đảm thực hiện kiểm dịch và chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu. Cùng với đó, phải có chương trình giám sát phù hợp và hàng năm phải báo cáo cho EU kết quả giám sát dịch bệnh, các chất tồn dư độc hại và kế hoạch giám sát của năm tiếp theo.

 

Yêu cầu đối với Hoa Kỳ đối với các nước xuất khẩu

 

Dựa trên quy định của OIE. Hoa Kỳ tổ chức đánh giá hệ thống quản lý thực phẩm của nước xuất khẩu thông qua đánh giá tài liệu, thanh tra thực tế bao gồm cả việc thanh tra sản phẩm khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ áp dụng đánh giá ban đầu và định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm động vật của nước xuất khẩu.

 

Yêu cầu của Trung Quốc đối với nước xuất khẩu

 

Nước xuất khẩu phải an toàn với các bệnh truyền nhiễm nguy cơ ở động vật (ví dụ cúm gia cầm đối với gia cầm và sản phẩm gia cầm, bệnh LMLM đối với gia súc và các sản phẩm gia súc). Cùng với đó, phải có chương trình quốc gia phòng chống dịch bệnh động vật, giám sát an toàn thực phẩm đối với loại động vật và sản phẩm động vật.

 

Sản phẩm động vật phải được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu giám sát theo chuỗi. Các doanh nghiệp xuất khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp phép xuất khẩu.

P.V

 

Bài viết liên quan

Trung Quốc: Phát hiện ca đầu tiên nhiễm cúm gia cầm chủng H10N3 trên người
Trung Quốc: Phát hiện ca đầu tiên nhiễm cúm gia cầm chủng H10N3 trên người
Protein đơn bào: Sự lựa chọn mới trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Protein đơn bào: Sự lựa chọn mới trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Nuôi cua biển trên cạn cho lợi nhuận tăng hơn 50%
Nuôi cua biển trên cạn cho lợi nhuận tăng hơn 50%
Chăn nuôi an toàn sinh học: Mở lối thành công
Chăn nuôi an toàn sinh học: Mở lối thành công

Comments

There is no comment

Xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật: Những yêu cầu khắt khe "Xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật: Những yêu cầu khắt khe" get  Xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật: Những yêu cầu khắt kheIHAPPYYêu cầu của WTO WTO yêu cầu các quốc gia thành viên phải tuân thủ theo quy định của HIệp ...false
4.8/5 with 74 reviewed.
WRITE COMMENT