Có nên báo chính quyền khi hàng xóm chăn nuôi gây mất vệ sinh?

Bài viết liên quan

Hàng ngàn con trâu, bò ở Nghệ An chết rét hàng loạt
Hàng ngàn con trâu, bò ở Nghệ An chết rét hàng loạt
Biện pháp giảm mùi hôi trong chăn nuôi
Biện pháp giảm mùi hôi trong chăn nuôi
Hà Tĩnh: Vũ Quang tiêu hủy hơn 4 tạ gia súc mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi
Hà Tĩnh: Vũ Quang tiêu hủy hơn 4 tạ gia súc mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi
Ða dạng sinh học gia cầm
Ða dạng sinh học gia cầm

Comments

There is no comment

Có nên báo chính quyền khi hàng xóm chăn nuôi gây mất vệ sinh? "Có nên báo chính quyền khi hàng xóm chăn nuôi gây mất vệ sinh?" get  Có nên báo chính quyền khi hàng xóm chăn nuôi gây mất vệ sinh?IHAPPY

Việc chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng được các yêu cầu theo quy định

false
4.6/5 with 22 reviewed.
WRITE COMMENT